Gimnazijai įteiktas Tarptautinės kūrybinių darbų parodos „Atvirukas Lietuvai 2019",  skirtos Lietuvos valstybei, padėkos raštas. Jį pelnė keturi 1-3 klasių mokiniai, paskatinti vyresniosios socialinės pedagogės Dalios O.