Prisimenant mūsų krašto šviesuolius paminėta ir literatūros klasikė Žemaitė. Kovo 25d. pailgintos dienos grupės bei Maltiečių VDC mokiniai svečiavosi gimnazijos bibliotekoje. Čia jie klausėsi bibliotekininkės L. Norkienės pasakojimo apie  mūsų krašto literatūros klasikę, susipažino su jos kūryba, to laikmečio rakandais, buitimi. Klausėsi žemaitiškai skaitomų kūrinių.