_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

Parodos organizatorės – Pabradės lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogės kvietė ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių mokyklų bendruomenes dalyvauti kūrybinių darbų, skirtų valstybės dienai, kūrime.

Tikslas - skatinant ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių mokyklų bendruomenių socialines partnerystes, domėtis Lietuvos šalies istorija ir ją gerbti. Sukurti atviruką, pasitelkiant kūrybai laisvai pasirinktas  technikas. Uždaviniai - skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką; puoselėti meninę tautinę kultūrą.

Keturi pradinių klasių mokiniai, lankantys socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus, vadovaujami vyresniosios socialinės pedagogės Dalios O., organizatoriams išsiuntė sukurtus atvirukus.

Visi dalyvavę pedagogai ir vaikai bus apdovanoti įstaigos padėkos raštais.