_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

Integruotos ugdymo dienos metu buvo siekiama plėtoti mokinių etnokultūros raišką, nagrinėti krikščionybės ir senojo baltų tikėjimo papročius, ugdyti pagarbą kasdieniniam maistui- duonai.

5 klasės mokiniai gamtos ir žmogaus bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokose nagrinėjo ir gimnazijos bendruomenei pateikė Žemaitijos etnografiniam regionui būdingų  tarmės pavyzdžių, nagrinėjo atskirus sakytinės tautosakos žanrus. Pateikė liaudiškų orų spėjimo būdų pavyzdžių bei skaityto teksto iliustracijas.

Šeštokai technologijų ir matematikos pamokose  nagrinėjo Lietuvos kulinarinį paveldą ir mitybos papročius,  ,,duonos kelią” ir tradicines duonos rūšis.   Apsilankė muziejuje ir susipažino su  savo vietovės tradiciniais duonos kepimo įrankiais bei iškepė netradicinę bananų duoną ir kūrybiškai ją pristatė.

7 klasė  istorijos ir muzikos pamokose analizavo įvairias bendruomenes ir jų tradicijas, bendruomeninio gyvenimo kaitą Lietuvoje per pastarąjį šimtmetį, mokėsi liaudies dainų.

Aštuntokai matematikos ir užsienio kalbų (rusų/ anglų) pamokose analizavo paprotinio elgesio šv. Agotos dienos ypatybes, reikšmę tradicinėje bendruomenėje ir dabar. Lygino su kitų tautų paprotiniu elgesiu.

I klasės gimnazistai chemijos ir kūno kultūros pamokose aptarė ugnies reikšmę žmogaus gyvenime, kaip buvo garbinama ugnies deivė Gabija. Apibūdino ir nuotraukose pateikė savo tėvų, senelių, prosenelių  žaistus tradicinius sportinius žaidimus.

II g klasė lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos (vokiečių) pamokose mokiniai pasitelkę vaidybinius gebėjimus inscenizavo ,,Duonos kelią”.

Gimnazijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose, kurių metu buvo pašventinta duona, vanduo ir druska.  Mokiniai šventinta duona pasidalijo su Liolių socialinės globos namų Užvenčio padalinio gyventojais ir namiškiais.