_________________________

 

 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

 

 

Gimnazijos misija. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija yra bendrojo lavinimo gimnazija, teikianti vaikams ir jaunimui priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei neformalųjį švietimą, padedanti įgyvendinti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, ugdytis gebėjimus būti konkurencingam besikeičiančioje visuomenėje.  

 

Gimnazijos vizija. Gimnazija – besimokanti ir besikeičianti mokykla, teikianti kokybiškas mokymo ir ugdymo paslaugas, garantuojanti patrauklią veiklą vaikų ir jaunimo saviraiškai.

 

Filosofija – kiekvienas darbas turi mokyti kurti, suteikti galimybę augti ir tobulėti.

 

Vertybės:

Pagarba ir tolerancija šalia esančiam, sąžiningumas.

Bendrų susitarimų laikymasis, atsakomybė už savo veiksmus.

Bendravimas ir bendradarbiavimas nuolat mokantis ir tobulėjant.

Pilietiškumas – pagarba ir meilė savo tautos ir krašto kultūrai, papročiams ir tradicijoms, dalyvavimas prasmingoje socialinėje veikloje, savanorystė