_________________________

 

 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia atranką laisvai anglų kalbos mokytojo  pareigybei užimti

Siūloma:

Visas etatas.Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

                 Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;

           Kvalifikacinis pažymėjimas, leidžiantis dirbti pradinėse klasėse;

           Puikus gimtosios kalbos (lietuvių kalbos) žinojimas;

           Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

Sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;

Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;

Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2018 m. rugpjūčio 21 d. 16 val.  el. pašto adresu –info@uzvenciogimnazija.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2018-08-24 10 val.

 
 

 

 

Skelbiama atranka į laisvą Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos dailės  mokytojo vietą.  

               Siūloma: 8 kontaktinės valandos.Terminuota darbo sutartis.

             Reikalavimai:

                   dailės  mokytojo kvalifikacija;

                   puikus gimtosios kalbos (lietuvių ) žinojimas;

                   informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

            Privalumai:

                   sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;

 • gebėjimas taikyti aktyvaus  mokymosi metodus pamokose;

 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

       Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

      Dokumentų lauksime iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. 16 val.  el. pašto adresu:  info@uzvennciogimnazija.lt arba gimnazijos raštinėje.

       Konkursas numatomas 2017-08-29 10 val.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos patalpų ir aplinkos priežiūrą, vykdyti mokyklos pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.
 • Organizuoti mokyklos darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
 • Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Organizuoti civilinės saugos mokymus ir tvarkyti dokumentus.
 • Tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas.
 • Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus mokyklos vidaus tvarkomuosius , informacinius raštus.
 • Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel), naudotis internetu.
 • Atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

Privalumai:

 • Vadybinio/administracinio darbo patirtis.
 • Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).
 • Puikūs dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).
 • Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po šio skelbimo paviešinimo  įskaitant konkurso paskelbimo dieną 2016 – 10 – 06 d. iki 2016 – 10 – 19 d., adresu P. Višinskio g. 5, Užventis, gimnazijos raštinėje kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8-427) 57350,  el. p. uzvenciovidurine@takas.lt arbag.pulkiene@zebra.lt

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio 2016 m. spalio 20 d. 11.00 val. (Įvyko 2016-10-20  11 val.)

 

Skelbiama atranka į laisvą Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos tikybos ir etikos mokytojo vietą.  

Siūloma:

4 etikos ir 6 tikybos kontaktinės valandos.

Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

 •          Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – etikos ir tikybos mokytojo kvalifikacija;
 •    Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;

Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);

 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2016 m. liepos 12 d. 16 val.  el. pašto adresu –uzvenciogimnazija@zebra.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2016-07-13 10 val.

Skelbiama atranka į laisvą Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos anglų kalbos mokytojo vietą.  

Siūloma:

22 kontaktinės valandos.Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

 • Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;

 • Kvalifikacinis pažymėjimas, leidžiantis dirbti pradinėse klasėse;

 • Puikus gimtosios kalbos (lietuvių kalbos) žinojimas;

 • Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

 • Sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;

 • Gera komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);

 • Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;

 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuotis darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

 • Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;

 • Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);

 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2016 m. vasario 17 d. 16 val.  el. pašto adresu – uzvenciogimnazija@zebra.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2016-02-18 10 val.

Įvyko 2015 m. lapkričio 5 d. 11.00 val.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos patalpų ir aplinkos priežiūrą, vykdyti mokyklos pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.
 • Organizuoti mokyklos darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
 • Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Organizuoti civilinės saugos mokymus ir tvarkyti dokumentus.
 • Tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas.
 • Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus mokyklos vidaus tvarkomuosius , informacinius raštus.
 • Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel), naudotis internetu.
 • Atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

Privalumai:

 • Vadybinio/administracinio darbo patirtis.
 • Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).
 • Puikūs dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).
 • Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po šio skelbimo paviešinimo  įskaitant konkurso paskelbimo dieną 2015 – 10 – 22 d. iki 2015 – 11 – 04 d., adresu P. Višinskio g. 5, Užventis, gimnazijos raštinėje kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8-427) 57350,  el. p. uzvenciovidurine@takas.lt arba g.pulkiene@zebra.lt

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio 2015 m. lapkričio 5 d. 11.00 val.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai skubiai reikalingas istorijos mokytojas. Darbo krūvis - 6 kontaktinės valandos, sutartis terminuota. 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);

 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2017 m. sausio 30 d. 16 val.  el. pašto adresu –uzvenciogimnazija@zebra.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2017-01-31 10 val.

Dokumentų teikimo terminas pratęsiamas iki 2017 m. vasario 10 d. 15 val.